Case: Muonion kunnan viestintästrategia

April 27, 2018

 

Muonio on 2400 asukkaan kunta tornionjokivarressa suomen länsirajalla. Kunnan viestintää hoitaa kuntaorganisaation johtoryhmä. Aloitimme tämän asiakastyön, kuten kaikki muutkin asiakastyöt, todellisen tarpeen kartoituksella. Hyvin nopeasti kävi ilmi kuntaviestinnän ja kuntamarkkinoinnin tarve suunnitelmalliselle ja säännölliselle viestinnälle. Aikaisemmin viestintää oli tehty ad-hoc -tyylisesti ja oman työn ohessa. Toisin sanoen, hyvin niukasti ja niukoilla resursseilla. Lisäksi esiin nousi graafisen materiaalin uusiminen ja ohjeiston rakentaminen, olihan kunta uusimassa mm. verkkosivujaan heti strategian valmistuttua.

 

Toteutimme Muonion kunnan viestintästrategian ja graafisen ohjeiston säännölliseten kehityspalavereiden ja workshop -työskentelyn yhteydessä jotta strategiasta ei tulisi oululaisen viestintätoimiston sananhelinää vaan se ihan oikeasti otettaisiin päivittäisen työn tueksi.

 

 

Workshop -työllä todelliset tarpeet esiin.

 

Strategiatyön alkuvaiheessa keskusteltiin paljon samoista haasteista joita jokainen kunta kohtaa viestinnässään. Resurssien niukkuus, digiosaamisen puute, kirjoittajan blokki ja viestintävastuun jakautuminen liian suurelle joukolle, ts. ei kenellekkään. Vastuuttamalla suurempi joukko strategiatyöhön workshop -työskentelyn avulla saatiin erittäin hyvää kokemuspohjaista dataa "kentältä". Strategian työstäminen kirjalliseen muotoon aloitettiin kesällä 2017.

Want to add a caption to this image? Click the Settings icon.

Strategiatyöryhmän kanssa käytiin säännöllisin väliajoin läpi työn etenemistä ja jokaisessa vaiheessa peilattiin strategiaa päivittäisen työn toteuttamiseen. Strategian esimmäinen versio valmistui vuodenvaihteessa. Kuntien rooli tulevaisuudessa alueen elivoiman kehittäjänä ja ylläpitäjänä tuli nopeasti ohjenuoraksi strategiaa tehtäessä yhteistyössä kuntaorganisaation kanssa.

 

Jatkuva kehitys ja oppiminen.

 

Strategiatyö ei lopu siihen että se vedetään toimiston xeroxin läpi ja jaetaan työntekijöiden pöydille. Jatkuva kehitys niin strategian sisällön, kuin sen jalkauttamisen kanssa on pakollista kuntaorganisaation kokoisesta joukosta puhuttaessa.

 

Kuntaorganisaatiolle tuotettiin konkreettiset työkalut ja ohjeet viestinnän ja kuntamarkkinoinnin toteuttamiseen. Huomioon otettiin viestintää ja markkinointia tekevien IT -taidot ja käytettävät ohjelmistot. Viestintää tehdessä puhutaan kuitenkin hyvin yksinkertaisista prosesseista, miksi niitä tulisi turhaan monimutkaistaa?

 

Molemminpuolista oppimista.

 

Strategiatyö opetti myös meitä erityisesti erilaisten lähtötasovalmiuksien kanssa työskentelyssä. Onhan tärkeää että jokainen viestintää ja markkinointia tekevä pystyy lukemaan ja sisäistämään strategiassa lukevat asiat. Lisäksi opimme paljon mm. puisen jokiveneen valmistuksesta, kalastuksesta, Lapin piilevästä potentiaalista, jokivartelaisesta can-do asenteesta ja onnellisuudesta.

 

Suuret kiitokset koko kuntaorganisaatiolle mukavasta prosessista!

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Lue ainakin nämä

Case: Fiskars

April 27, 2018

1/3
Please reload

Viimeisimmät blogitekstit
Please reload

Arkisto
Please reload

Ota yhteyttä

Kaarnatie 24

90530 Oulu

​​

Tel: 040-7211102

info@varri.net

  • Black Facebook Icon

© Várri Oy  2018