Dataohjattu markkinointi

MITEN DATAOHJATTU MARKKINOINTI TOIMII?

integroimalla eri kanavat 1+1=3

Dataohjattu markkinointi kiertää oppimisen ja uusiutumisen kehää.

 

Tiedonkeruu tapahtuu asiakkaan verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa, fyysisessä ympäristössä, yhteistyökumppaneiden verkkosivuilla ja avoimen datan avulla.

Tieto analysoidaan ja sen perusteella muodostetaan asiakasprofiilit, joiden avulla toteutetaan markkinointiviestien luominen ja kohdennus.

Kohdennus tehdään jotta kallisarvoiset markkinointieurot eivät valu hukkaan. Jokaisen mainosnäytön, verkkosivukäynnin, ostotapahtuman, yhteystiedon ja monen muun konversiotapahtuman taustalla on tarkasti analysoitu data jota on kerätty systemaattisesti.

Markkinointitoimenpiteiden aikana ja niiden jälkeen tehdään uusi analyysi kohderyhmästä, jolle tehdään uusia kohdistuksia. Yritys saa arvokasta dataa prospekteistaan ja asiakkaistaan. Uudelleen tehty kohdennus tarkentuu entisestään. 

Ainoastaan kohdistuksella on merkitystä.

Koko analytiikkatyön taustalla on paremman kohdistettavuuden tavoittaminen. Onko yritykselläsi erilaisille asiakassegmenteille tarjottavia tuotteita? Toimiiko sama markkinointiviesti näille kohderyhmille? Niinpä.

Kun asiakkaasta tiedetään tarpeeksi, pystytään myös asiakasryhmille muodostamaan heille sopivia markkinointitekstejä, videoita, kuvia, laskeutumissivustoja jne.

Kohdenna uusasiakasmarkkinointisi näköisryhmille myös displayverkostossa. Sopivalla hetkellä asiakkaalle näytetty banneri tai strategisesti sijoiteltu artikkeli ajaa uusia asiakkaita markkinointisi pariin kuin hunaja mehiläisiä.

display-
verkosto

 

Uuutiskirjeautomaation avulla saadaan pidettyä uutiskirjeiden vastaanottajat tyytyväisinä. Mukautettujen konversiopisteiden avulla pisteytetään vastaanottajat omille segmenteilleen ja heille kohdistetaan relevanttia sisältöä kohdennusdemografian mukaisesti.

Autamme asiakkaitamme uutiskirjeautomaation jokaisessa vaiheessa, käynnistämisestä ja ensimmäisistä askelista monimutkaisten kansainvälisten automaatioketjujen hallintaan.

uutiskirje-
automaatio

Ostetun datan pohjalta luodut kohderyhmät pyritään ajamaan yrityksesi markkinointisisällön pariin kohdentamalla markkinointiviestisi uusille kohdedemografiaan osuville prospektiasiakkaille. 

Kun somekilpailut alkavat maistumaan puulta, näköisryhmät ovat kustannustehokas tapa lisätä markkinointiisi uusia kohderyhmiä ärsyttämättä vanhoja asiakkaitasi jatkuvilla markkinointiviesteillä.

näköisryhmät

 

Retargeting kohdistaa markkinointiviestisi tietylle demografialle nimensä mukaisesti uudelleen. Retargetingia voi toteuttaa usealla eri alustalla ja monella eri budjetilla. Kerromme mikä toimii missäkin tilanteessa, jotta markkinointirahat tulisi käytettyä viisaasti.

 

Retargeting on erittäin tehokas keino kun kohdedemografia on paikannettu oikein ja markkinointisisältö on laadukasta ja kohderyhmää puhuttelevaa.

retargeting

Myyjäsi saavat viikoittain pisteytetyt liidilistat datan perusteella. Liidien pisteytysmalleilla saat tiedon siitä, koska asiakkaaseen kannattaa olla yhteydessä ja pääset tekemään enemmän kauppaa lyhyemmässä ajassa.

reaaliaikaiset
liidien
pisteytysmallit

Ota yhteyttä

Kaarnatie 24

90530 Oulu

​​

Tel: 040-7211102

info@varri.net

  • Black Facebook Icon

© Várri Oy  2018